KAROLINA HABER CONTENT MARKETING

Analiza potrzeb klienta umożliwia mi zrozumienie potrzeb grupy docelowej klienta. Content marketing to strategia, która opiera się na tworzeniu wartościowych i angażujących treści w celu zbudowania relacji z odbiorcami i wzmocnienia pozycji firmy na rynku. Jest to długoterminowy proces, który wymaga kreatywności, zrozumienia potrzeb odbiorców oraz stałego monitorowania i dostosowywania działań w oparciu o wyniki.